Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Потрібно чи мати здібності вихователю акторські


Сьогодні хочу поговорити про акторські здібності вихователя. Як ви думаєте, чи важливі акторські здібності для такої професії? Що означає бути творчим вихователем? Які особливості педагогічної творчості? Як це - творчо взаємодіяти з вихованцями? Поняття творчість педагога здебільшого вживається, коли йдеться про впровадження інноваційних ідей у педагогічну діяльність. Результатом творчості вихователя є зростання його професійної майстерності та особистісний саморозвиток. Педагогам часто доводиться імпровізувати і грати в «театрі одного актора». Для того, щоб вони робили це професійно, проведіть тренінг «Вихователь — людина двох професій: педагог та актор». Як зберегти працездатність в період карантину. Під час тренінгу вихователі порівняють професії актора, режисера та педагога-«дошкільника» між собою та спробують додати акторських і режисерських навичок в освітній процес. Обладнання: Стільці для кожного учасника (стільці заздалегідь розставляють колом). Аудіопрогравач і диски з музичним супроводом. Паперові фігурки вільної форми, вирізані хаотичним повертання. Акторські здібності як невід'ємна складова особистості педагога. Особливості педагогічної та акторської дії. Значення емоцій художньої творчості у роботі педагога. Професійне вміння оптимізовувати навчально-виховну діяльність та мета самовдосконалення. На жаль, не всім педагогічний талант дається від народження, і якщо його немає, його обов'язково потрібно виховувати, розвивати в собі. О.С.Макаренко сподівався, що прийде час, коли майбутніх педагогів будуть навчати тому, як увійти в аудиторію, де і як стояти, як привітати, як посміхнутись і навіть як подивитись на своїх вихованців. В останнє десятиліття проблема педагогічної майстерності досліджувалась багатома вченими. Педагог повинен мати у своєму арсеналі певні акторські здібності: – зосередженість на провідному завданні; – заразливість – захопленість власним предметом та чарівність особистості . Педагогові потрібно мати певні режисерські здібності: – аналітичні здібності (глибина, критичність, гнучкість, самостійність, ініціативність мислення); – подієво-видовищне мислення (здатність до перевтілення, конструктивні, композиційні здібності); – сугестивні здібності, що дозволяють здійснити емоційно- вольовий вплив на акторів (студентів) у процесі репетиції (заняття); – експресивні здібності (пластика, міміка, жести; мовлення тощо); – загальнотворчі здібності (інтелектуальна активність, високий рівень саморегуляції особистості) [50, с. 24]. В сучасних умовах вихователь повинен мати найвищий рівень фахової підготовки та високий інтелектуально – креативний потенціал.

Вихователь – впевнена в собі людина, яка вміє поводитися в товаристві, не викликаючи своїми вчинками, поведінкою та зовнішнім виглядом зневаги до себе, людина, яка дотримується чотирьох основних правил спілкування: ввічливість, природність, гідність і тактовність. · Невміння використати акторські здібності, невміння перетворити заняття в маленький театр чи казку.

Взаємини дитини з однолітками.

(Психологічні рекомендації вихователям). Цікавитеся професію «Вихователь»? Дізнайтеся, які навички потрібні, щоб її освоїти, скільки заробляє вихователь та скільки вакансій «Вихователь» є в Україні. Вихователь — це педагог, який займається навчанням та вихованням дітей дошкільного віку. 388. вакансій. 10 000 ₴. середня зарплата. задоволеність.

Обов'язки. Теоретичні основи акторської майстерності в педагогічній діяльності. Аналіз шляхів стимулювання емоцій, інтересів і почуттів учнів засобами театральної педагогіки. Цей процес має бути постійним і пов’язаним із спеціальною педагогічною діяльністю, зорієнтованою на формування і розвиток духовної особистості. Першим ввів поняття "майстерність вихователя” і “педагогічна техніка” А.С. Макаренко у своїй статті " Деякі висновки з мого педагогічного досвіду": "Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом.

але це спеціальність, якій треба вчити, як треба вчити лікаря його майстерності, як треба вчити музиканта" [17, 141]. Вихователь – не лише актор, але й театральний режисер. Перебуваючи в ролі режисера, він керується особливостями свого розуму і таланту, оперує знаннями психолого-педагогічних особливостей дошкільників. 3. Вправа «Мої очікування». Театралізовані ігри мають соціально-моральне спрямування. Через зміст казок, поведінку персонажів дитина висловлює своє ставлення до них, формулює самостійні оцінні судження, дає морально-етичні та естетичні оцінки героям, розуміє зміст і форму людських взаємин — це доброта, дружба, чесність, сміливість тощо. 10.

Основним і найскладнішим компонентом акторських здібностей є здатність до: а) взаємодії з іншими персонажами; б) перевтілення, «входження в образ» Вправи з акторської майстерності Уроки тренінгу по акторському мистецтву на нашому сайті спрямовані, в першу чергу, на практичну сторону розвитку сценічної майстерності. цим і. Уроки тренінгу по акторському мистецтву на нашому сайті спрямовані, в першу чергу, на практичну сторону розвитку сценічної майстерності. Цим і пояснюється використання в навчанні спеціальних ігор та вправ на закріплення знань і тренування акторських навичок. Представлені нижче вправи, націлені на розвиток не тільки якогось певного професійного якості, а й на вдосконалення цілого набору умінь, корисних для перевтілення в роль. Багато з цих прийомів і вправ застосовували провідні світові актори для розвитку свого акторського таланту. Вихователю потрібно знати багато віршів, казок, бути достатньо ерудованим, щоб відповідати на невичерпні запитання своїх вихованців. Щоб успішно працювати з дітьми, він мусить володіти музичною грамотою, вивчити сольфеджіо, ритміку, вміти співати, танцювати. Специфічною і важливою функцією вихователя дошкільного закладу є охорона і зміцнення здоров'я дітей. Навчально-виховний процес у школі – явище складне, багатогранне, динамічне. Його специфіка зумовлюється передусім спілкуванням, найбільшою, на думку Антуана де Сент Екзюпері, розкішшю на світі. Для вчителя ця розкіш – не що інше, як професійна необхідність.

З її допомогою здійснюється взаємовплив двох рівноправних суб’єктів – учителя й учня. Щоб цей взаємовплив був ефективним, у вчителя і учня мають переважати позитивні естетичні почуття як показник людяності, гуманності, творчості, а відтак працездатності та її результативності. Цей бік педагогічної професії стикається з мистецтвом, що завжди. Учитель, який любить свій предмет, має одну надзвичайно цінну якість. Він не тільки передає своїм вихованцям фактичні знання, але й пробуджує в них думку про знання. До цього прагнуть усі викладачі, які хочуть виховувати знаннями, любов’ю до предмета. Здібності виховуються тільки здібностями, нахили — нахилами, покликання — покликанням. Тут, відхиляючись трохи вбік, треба сказати, що гарні педагоги починаються за шкільного партою; вогник любові до професії педагога здатна запалити тільки та людина, яка любить дітей, володіє найбільшою педагогічною мудрістю — постійно пробуджувати в юному серці бажання бути хорошим, бажання стати сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе. Здібності педагога в контексті функціонування цілісної педагогічної системи. Рівні педагогічних здібностей. Професіограма педагогічної професії як професії типу «Людина – Людина». Структура педагогічних здібностей. Клас соціономічних професій: загальні вимоги. Так, вихователь ДНЗ має справу з представниками раннього дитячого та дошкільного віку, що пов’язане з особливою правовою та моральною відповідальністю. Адже саме в цей період закладаються основи інтелектуального, особистісного, громадянського розвитку людини; минає ряд найвагоміших сензитивних періодів; становлення психіки загалом характеризується такою динамікою, котра навряд чи колись іще повториться. Елементи акторської діяльності в роботі вихователя днз. Розвиток і вдосконалення артистичних умінь майбутніх вихователів. План. + Мета: з’ясувати значення володінням акторської справи в роботі вихователя дошкільного закладу . + I. Письмова робота. + II. + 2. Написати педагогічний твір-роздум на одну із тем «Чи потрібні вихователеві акторські здібності?», «Педагогічна діяльність вихователя - це театр одного актора?». + Підготуватися до письмової роботи, повторивши матеріал про види ляльок, лялькового театру та його закони. + 4. Виготовити один із видів лялькового театру і підготуватися до показу вистави або в аудиторії, або в дошкільному закладі. Роль вчителя та вихователя в цьому процесі важко не оцінити. Всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркування, любов до рідної мови, уміння зв'язно, логічно і образно розповідати виховуються в школі. Від учителя та вихователя в значній мірі залежить, якими виростуть діти, чи знайдуть вони самих себе. Звичайно навчання нерозривно пов`язано з вихованням, адже не може вчитель учити писати, читати та рахувати, забуваючи звертати увагу учнів на гарні манери, ввічливість, прививати любов до природи, до рідної землі, вчити любити та поважати свій народ та батьків. Вихователю потрібно знати багато вірпгів, казок, бути достатньо ерудованим, щоб відповідати на невичерпні запитання своїх вихованців. ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВИХОВАТЕЛЯ: змінюються вимоги. Сучасний вихователь закладу дошкільної освіти - це творчий педагог, який активно впроваджує інноваційні методи роботи з дітьми й безперервно працює над самовдосконаленням та фаховим розвитком. Важливим показником успішної діяльності є наявність педагогічних напрацювань та відкриттів, які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя дитячого садка. Він є основою та фундаментом для науково-методичної роботи педагогічних колективів, що сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня працівників, забезпечує розвиток майстерності вихователя т. Вимоги до сучасного вихователя. 1. Сучасний вихователь – це педагог-новатор, здатний вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, винаходити нове. 2. Професійна компетентність – здатність до виконання професійних завдань: - знання (психолого-педагогічні, методичні) . «У вихованні все повинно базуватись на особистості вихователя… Тільки особистість може впливати на розвиток особистості, тільки характер може створити характер… …Вихователь – це плодотворний промінь сонця для молодої душі, який нічим замінити не можливо». Окремо слід згадати про необхідність мати творчі, навіть акторські здібності, щоб привертати і утримувати увагу дітей на заняттях, яскраво пояснювати нові знання. Велике значення у вихованні мають індивідуальні особливості педагога, а саме: характер, темперамент, світогляд, інтереси, переконання, моральні почуття, вольові якості, тому що об’єкт його впливу – дитина, яка в процесі розвитку формується не тільки фізично, але й морально. Особистість вихователя має особливу соціальну значущість. Професія вихователя дитячого садку – творча, потрібно вміти співати, танцювати, виразно читати, розповідати вірші. Мова вихователя має бути грамотною, чіткою, інтонаційною.


чи потрібно вихователю мати акторські здібності

Тема закрыта
 чи потрібно вихователю мати акторські здібності
vetalisimus
Сообщение 20.04.2021, 08:43
Сообщение #1


потрібно
*

Группа: чи Звездочет
Сообщений: 627
Регистрация: акторські 3.12.2014
Пользователь №: 9831
Спасибо сказали: 63 раз(а)

Репутация:   18  чи потрібно вихователю мати акторські здібності
Admin
Сообщение 20.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 14
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), Micky70 (17.02.2021, 10:57), bombonik (17.02.2021, 10:57), wolfen69 (17.02.2021, 10:57), Dombrit (17.02.2021, 10:57), вихователю (17.02.2021, 10:57), Olga_Kol (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), charmedboy369 (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), Nataliaevseeva (17.02.2021, 10:57), JohnyBravo (17.02.2021, 10:57), chris27 (17.02.2021, 10:57), Mary_Angel (17.02.2021, 10:57), AlyohinaOlga (17.02.2021, 10:57), Your_Sunshine_ (17.02.2021, 10:57), maria5432109 (17.02.2021, 10:57), loveuone (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 20.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Звездочет
Сообщений: 627
Регистрация: 3.12.2014
Пользователь №: 9831
Спасибо чи сказали: 63 раз(а)

Репутация:   18  

Admin
Сообщение 20.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
Mikeny123 (17.02.2021, 10:57), thegmanfromsf (17.02.2021, 10:57), janelmasry (17.02.2021, 10:57), NASTASIYA_beauty (17.02.2021, 10:57), Coctail_of_love (17.02.2021, 10:57), dupsko (17.02.2021, 10:57), 61model (17.02.2021, 10:57), lesman45 (17.02.2021, 10:57), reband (17.02.2021, 10:57), 31996Lyudm (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение20.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Звездочет
Сообщений: 627
Регистрация: 3.12.2014
Пользователь №: 9831
Спасибо сказали: 63 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 20.04.2021, 10:57) *roberto_banderas
Сообщение20.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  Klimt
Сообщение20.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: здібності мати
Тема закрыта


RSS | http://nuiklassnoopiat.blogspot.com/2021/02/1_21.html http://nuiklassnoopiat.blogspot.com/2021/02/blog-post_21.html http://vandiviz.blogspot.com/2021/02/blog-post_66.html http://nerealnocool.blogspot.com/2021/02/9_11.html http://nuiklassnoopiat.blogspot.com/2021/02/10_24.html http://nerealnocool.blogspot.com/2021/02/3_10.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.